Privacy

Over mij

Ik ben Rob Laumen en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. In deze privacyverklaring beschrijf ik wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen openbaar en hoe ik ze veilig houd.

U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben per post te bereiken op het adres Jan Maenenstraat 33, 6363AG Wijnandsrade, Nederland, of via e-mail op privacy@roblaumen.nl.

Privacy van de website

Cookies

Zoals de meeste websites, maakt ook deze gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer (pc, smartphone of tablet) worden geplaatst terwijl u surft. Ze worden gebruikt om te onthouden wanneer uw computer of apparaat deze website bezoekt, ze helpen om de site effectief te laten werken en ze verbeteren uw gebruikerservaring. Zo wordt bijgehouden welke pagina’s u hebt bekeken en hoe u op de website hebt genavigeerd. Deze cookies worden niet gebruikt om gegevens over u zoals uw naam, adres of andere contactgegevens te verzamelen of vast te leggen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Wanneer iemand de website https://www.roblaumen.nl/ bezoekt, verzamel ik met behulp van een externe service, Google Analytics, standaard internetloggegevens en gegevens over het gedrag van bezoekers, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. Deze gegevens worden alleen op een zodanige manier verwerkt dat er geen personen worden geïdentificeerd. Ik laat Google geen pogingen doen om de identiteit van de bezoekers van de website te achterhalen en sta dat ook niet toe.

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter en Facebook). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of tekstcorrectie of gerelateerde diensten waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en btw-nummer. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Wanneer ik een tekst ter vertaling, correctie of revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden, zodat uw persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een half jaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na drie jaar verwijderd.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Bescherming van gegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland (Autoriteit Persoonsgegevens) of het land waar u woont.

Wijziging

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en een anderstalige versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.